معنی کلمه دمبل دست دوم به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به دمبل به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه دمبل دست دوم به انگلیسی می شود Second-hand dumbbell

Leave a Reply